• Zgrada
  • Pametna zgrada
  • Enterijer
  • Fotogalerija
  • Lokacija
  • Investitor
Kontakt

VIG Plaza
Ulica Trešnjinog Cveta 1
Block 11a
11070 Novi Beograd, Srbija

Telefon: 011/2209 906, 011/2251 700 i 011/2251 701
Fax: 011/2209 900
E-mail: lj.drekic@wiener.co.rs

www.vigplaza.rs